Renar rören med effektivaste tekniken
Värends Miljö AB i Ingelstad har bred kunskap och lång erfarenhet av slamsugning och högtrycksspolning av rör, tömning av brunnar och fyllning av pooler. Företaget är ungt men har redan ett gott renommé för sin goda service och bra utförda uppdrag.
För ett och ett halvt år sedan bestämde sig Thomas Karlsson för att starta eget. Han hade då arbetat i många år åt kommunen med att främst tömma trekammarbrunnar. Idag arbetar han åt privatpersoner och olika företag, ofta rörmokare och industrier och den största verksamheten är högtrycksspolning av rör. Det kan vara stoppspolning eller rengöringsspolning och även spolning innan besiktning.
- Ofta tömmer jag tvättrännor och oljeavskiljare på bilverkstäder och fettavskiljare på restauranger. Något som också ökat mycket är jobb med swimmingpooler, säger Thomas.

Thomas har satsat mycket på en flexibel och allsidig arbetsbil med stor kapacitet för vatten, faktiskt den bil i regionen som har störst kapacitet. Han är också certifierad för att köra ADR-vätskor och ofta kör han vattentransporter vid tillfälliga avbrott på vattenledningar. Han är van vid arbetet och kan hantera alla situationer som kan uppstå. Thomas företag är litet men det ser han bara som positivt.
- Jag kan vara mer flexibel och jag får en personlig kontakt med mina kunder. På mitt visitkort har jag skrivit att det går att nå mig på jour, året om, dygnet runt och det står jag för, säger Thomas.

I framtiden hoppas han kunna anställa, och om den ökningen han hittills haft håller i sig finns det stora möjligheter till det. För att alltid ligga långt framme investerar han nu i en kamerautrustning för filmning av rör - en så kallad rörålskamera som är till stor hjälp vid felsökning.
- Det är ett mycket smidigt sätt att hitta fel och brister inne i rören, förklarar Thomas som är utbildad genom STVF och Auktoriserad rörinspektör.

Värends miljö erbjuder även nyanläggning av trekammarbrunnar med egen välutrustad grävmaskin, få har väl den erfarenhet och kunskap om funktion och kvalitet på det området. Thomas har ju haft möjlighet att se 4000 olika brunnar i drift under många år.

Värends Miljö AB

Bransch:
Bygg/Fastighet/Bostad

Telefon: 0470-78 85 48


Email:
info@varendsmiljo.se

Hemsida:
www.varendsmiljo.se

Adress:
Värends Miljö AB
Hörda Hagalund
36044 Ingelstad

| 13 SENASTE FÖRETAGEN